Όροι Συνεργασίας  

Σκοπός μας είναι η παροχή υψηλής ποιότητας νομικών υπηρεσιών σε Αγγλικό και Ελληνικό Δίκαιο, στους τομείς Εμπορικού Δικαίου (Εταιρικό Δίκαιο, Φορολογικό Δίκαιο, Δίκαιο του Ανταγωνισμού κ.α.), Διεθνούς Ναυτικού Δικαίου, Αστικού Δικαίου (Εργατικό, Αστικές διαφορές κ.α.), Ποινικού Δικαίου και Δικαίου περί Διαιτησίας.

Οι υπηρεσίες μας παρέχονται σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη και κοστολογούνται ανταγωνιστικά, με την παράλληλη αποτελεσματική διαχείριση χρόνου διεκπεραίωσης κάθε συνεργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.