Τομείς Δικαίου  

Το γραφείο μας εξειδικεύεται και συνεργάζεται με Δικηγόρους στους τομείς Εμπορικού Δικαίου (Εταιρικό Δίκαιο, Φορολογικό Δίκαιο, Δίκαιο του Ανταγωνισμού κ.α.), Διεθνούς Ναυτικού Δικαίου, Αστικού Δικαίου (Εργατικό, Αστικές διαφορές κ.α.), Ποινικού Δικαίου και Δικαίου περί Διαιτησίας.

“Μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε και το site του Νew Υork College για σεμινάρια και ομιλίες του κ Κουτρουμπή σε Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και Ναυτιλιακά”.